Senaat

De Senaat is het overkoepelende bestuurlijke orgaan van de Vereeniging. De Senaat is enerzijds verantwoordelijk voor het interne verenigingsleven, het aansturen van de disputen en commissies die H.S.V. rijk is.

Anderzijds vertegenwoordigt de Senaat de Haagsche Studenten Vereeniging bij externe aangelegenheden en onderhoudt zij nauw contact met de universiteiten en hogescholen in de regio.

De huidige Senaat der Haagsche Studenten Vereeniging

Q.M. Vandepoel

Praeses Senatus

praeses@dehsv.nl

F.L. van Nee

Questor Senatus

questor@dehsv.nl

S. Zwaartman

Assessor Secundus Senatus

assessorsecundus@dehsv.nl