Senaat

De Senaat is het overkoepelende bestuurlijke orgaan van de Vereeniging. De Senaat is enerzijds verantwoordelijk voor het interne verenigingsleven, het aansturen van de disputen en commissies die H.S.V. rijk is.

Anderzijds vertegenwoordigt de Senaat de Haagsche Studenten Vereeniging bij externe aangelegenheden en onderhoudt zij nauw contact met de universiteiten en hogescholen in de regio.

De huidige Senaat der Haagsche Studenten Vereeniging

I. Knook

Praeses Senatus

praeses@dehsv.nl

M.B.J. de Jong

Quaestor Senatus

quaestor@dehsv.nl

J.C. Zandvliet

Assessor Secundus Senatus

assessorsecundus@dehsv.nl