Sociëteit ‘Megara IV’

In 1980 betrok de Haagsche Studenten Vereeniging haar vierde Sociëteit ‘Megara’, aan de Burgemeester van Karnebeeklaan 3.

Deze werd genoemd ‘Megara (IV)’. Het pand telt vijf etages en heeft dan ook meer te bieden dan alleen een ruimte waarin geborreld en gefeest kan worden. Naast de sociëteitsruimte kent ‘Megara’ verscheidene ruimtes.

Onder meer:

  • De Senaatskamer en ruimtes voor diverse commissies
  • Een volwaardige keuken
  • Appartementen voor leden
Lid worden?

Voor meer informatie over lid worden en je eerste jaar, ga naar kieshaagsch.nl

Geschiedenis van de Sociëteit

Voordat de H.S.V. haar intrek deed kende het pand al een lange geschiedenis. Het pand werd in 1871 gebouwd.

 

Tot voor de Tweede Wereldoorlog bestond de Burgemeester van Karnebeeklaan nog niet: toentertijd was de laan een verlengde van de Laan Copes van Cattenburch, en heette ook zo.

Het pand was gevestigd op numéro 5.

 

In 1851 kocht de gemeente ‘s-Gravenhage een stuk weiland van een particulier en splitste het op in kleine stukjes.
In 1870 kocht Suzanne Marianne Andre zo’n stukje grond voor 5000 gulden.
In 1871 werd het huis dat later ‘Megara IV’ werd erop gebouwd.

 

Uit adresboeken valt af te leiden dat de meeste bewoners maar kort in het pand gewoond hebben. Het pand heeft dienstgedaan als pension en als doorganghuis voor mensen die terugkwamen uit het toenmalige Nederlands-Indië.

 

Interessant is ook de historie van de bínnenkant van de sociëteit.

 

Zo is uit onderzoek het één en ander duidelijk geworden over de oorspronkelijke functies van de ruimtes en wat er in de loop der jaren allemaal mee gedaan is. De huidige Senaatskamer was bijvoorbeeld chauffeurskamer, de kamer van de Commissie van de Sociëteit ‘Megara’ was de linnenkamer en het hok van de Kennismakingscommissie deed dienst als provisiekamer.

 

De vertrekken van de bediendes bevonden zich in het voorste gedeelte van de garage.

 

De achterste delen kwamen er in 1885 en 1976 pas bij.

 

De keuken is altijd al als keuken gebruikt.

 

De gang die nu als opslagruimte voor de voorraad gebruikt wordt, het Ludo-gangetje, was waarschijnlijk de ingang voor het bedienend personeel en leveranciers.

 

Op de plaats van de damestoiletten zat een kluis. Het herentoilet is een recentelijke aanbouw.

 

Boven op zolder waren ook nog een aantal bediendenkamertjes en berghokken.

 

In 1886 werd de serre gebouwd.

 

Om dit mogelijk te maken werd in 1885 het middelste gedeelte van de garage gebouwd. In 1919 werd er een stookkelder gebouwd, met twee grote luchttoevoergaten op de plaats waar nu het nieuwste gedeelte van de garage staat. Ook de kolenstortplaat werd toen gebouwd.

 

In 1941 moest de houten trap plaatsmaken voor de trap die er nu in zit. De laatste grote verbouwing vond plaats in 1976 toen er zoals reeds eerder vermeld het laatste stuk van de garage werd gebouwd en in 1989 is een stuk van de tuin afgestaan ten behoeve van de naastgelegen brandweerkazerne.

 

Tot slot is er in 2007 veel werk verricht om de garage geheel te renoveren en recentelijk zijn bovendien de zogenaamde ‘Ballenkamer’ en ‘Derksenzaal’ prachtig gerestaureerd en ademen volop de sfeer uit van de (oorspronkelijk) negentiende eeuw en staat van het pand.

Locatie